30739903 & 20433406

hk.hannekronborg@gmail.com

Referencer

Hos Cronborg Innovation er vi er specialister i genbrug af varme i industrien, kommuner og andre offentlige organisationer. 

Se en række af vores kunder her og download gerne en case fra Hedensted Kommune, hvor du kan læse mere om vores arbejde.

Har du spørgsmål eller en konkret forespørgsel, så kan du altid uforpligtende tage fat i Hanne Kronborg og høre nærmere.

 

Hanne Kronborg

kontakt@cronborginnovation.dk

tlf. 69 13 83 43

 

Hvis du skal have udskiftet oliefyr eller gaskedel, er der mange penge at spare ved en løsning med en varmepumpe.

Har du kilder til overskudsvarme i din virksomhed, kan energien måske bruges i det eksisterende varmesystem, i stedet for at fyre for fuglene. Det kan også give mening at gemme overskudsenergi til senere brug som energilagring.

Det er ikke altid en varmepumpe er nødvendig. Nogle gange er overskudsvarme så varm, at en veksler-løsning rækker til opgaven, alt efter hvad energien skal bruges til.

Det er værd at undersøge mulighederne for overskudsvarme og alternative løsninger, før investering i ny teknologi.

Der er mange skrøner om afgifter, og der er også mange muligheder for tilskud.

Cronborg Innovation hjælper med afklaring.

Download reference-ark her

 

Folketinget sparer årligt 115.611 kr. ved at bruge overskudsvarme fra servere

Projekt 1: Cronborg Innovation har opsat et system, der fører varme fra serverrummet tilbage til ventilationen til indblæsning i bygningen. Derved udnyttes den varme, som blæses ud i det fri og giver en reduktion i indkøb af fjernvarme. Besparelsen giver en høj forrentning af investeringen, og CO2 udledningen er reduceret med 35 procent, hvilket svarer til 24 tons/år på den varme, der genbruges.

Projekt 2: Serverummet er blevet udstyret med en køleunit, der er beregnet til serverummet, så den passer helt perfekt. Køleuniten forsynes med koldt vand fra systemet, som overfører varme til bygningen om vinteren og til en tørkøler om sommeren. Derved sparer Folketinget på indkøb af fjernvarme, som forrenter investeringen og giver reduktion i CO2 udledningen.

 

Statsbiblioteket i Århus sparer årligt 45.649 kr. på energiforbruget

Cronborg Innovation monterede et komplet system, som giver en stor besparelse på energiforbruget hos Statsbiblioteket. Varmen fra kølingen af servere føres til bygningens varmesystem i varmesæsonen. Om sommeren kører maskinen som optimal en kølemaskine med afkast af varme til udeluft. Maskinen benytter naturligt kølemiddel, som er miljøvenligt og en fremtidssikker løsning.

 

Hedensted Kommune sparer årligt 73.000 kr. og reducerer CO2-udslip

Tidligere lukkede Hedensted Kommune varmen fra deres store servere ud til gråspurvene, men efter at have indkøbt et anlæg fra Cronborg Innovation, sparer kommunen årligt 73.000 kr. Systemet koster 32.000 kr. om året i elforbrug. Til gengæld sparer Hedensted Kommune 105.000 kr. på varme, hvilket giver en samlet besparelse på 73.000 kr. Derudover sparer kommunen årligt 10.000 liter fyringsolie, hvilket giver en reduktion på 28 ton CO2 hvert år.

 

Saint Gobain Distribution sparer årligt 16.591 kr. med luft/vand varmepumpe

Saint Gobain Distribution Danmark sparer årligt 167.591 kr. på opvarmning af sit højlager i Randers. CO2 udledningen er reduceret med 56 ton/år, hvilket svarer til 40 % i forhold til opvarmning med gas. Varmepumpen dækker 81 % af varmeforbruget.

Der er opstillet en varmepumpe, som dækker størstedelen af varmeforbruget på 632.000 kWh pr. år. Som supplering sidder der en gaskedel til spidslastforbrug. Spidslastkedlen giver øget fremløbstemperatur, hvis bygningens varmebehov stiger, hvilket bevirker, at varmekilder kan dimensioneres som standard 70/40 anlæg.