30739903 & 20433406

hk.hannekronborg@gmail.com

Varmepumpe og køling

Varmepumper til ethvert formål

Cronborg Innovation er DVI forhandler og arbejder med løsningen LUFT/VAND VARMEPUMPE 40 KW – 200 KW.

Luft/vand varmepumper

 • Udnytter energien i udeluften ned til -20 °C
 • Enkel installation
 • Lav driftsøkonomi
 • Stor CO2 reduktion ifht. fossile brændsler
 • Udløser store energisparetilskud

 

Anlægget leveres med

 • Ét sæt frem og retur centralvarme.
 • Én fælles 400 V tilslutning.
 • Èt betjeningspanel til indedørs montage.

 

Modulopbygget et eller flertrinsanlæg

DVI Energi har gjort det let at rådgive om og installere større luft-vand varmepumper fordi LV40-200 leveres som én enhed.

Det sparer dyre installatørtimer til sammenkobling og røropbygning on site samt risiko for fejl.

 

Hybridanlæg

Varmepumpestyringen tilpasser automatisk suppleringsvarme fra olie, gas, biobrændsel eller el-varme via varmeshunt med udekompensering op til 70 °C eller fast temperatur.

Hybridanlæg har lave installationsomkostninger og har hurtig tilbagebetalingstid.

 

Varmeoptag i luft

Varmeoptag gennem udeluft ned til -20 gr. C eller genvinding af procesvarme.

 

Kombinér med jordvarme

Varmepumpens masterstyring kan også styre et eller flere jordvarmeanlæg. Kombinationen giver mulighed for til enhver tid at udnytte den bedste varmekilde og bruge den mindre gode til suppleringsvarme.

 

Varmtvandsprioritering

Via tre-vejs ventil prioriteres varmt brugsvand. Funktionen kan også anvendes til anlæg med flere temperaturer.

 

Altid frisk varmt brugsvand

Varmt brugsvandsproduktion via gennemstrømsveksler sikrer stor tappekapacitet og frisk legionellafrit vand.

 

Integreret solvarme

Fuldt ud integreret solvarmestyring i varmepumpestyring og systemkomponenter sikrer optimal udnyttelse af solvarmen.

Intelligent styring sørger for optimal udnyttelse af solvarmen til opvarmning af brugsvand og bygning.

Ved overtemperatur i akkumuleringstanken eller for lave temperaturer i solpanelerne anvendes energien til opvarmning af jordslangerne.

 

Varmeanlæg

Forsyner radiatorer, gulvvarme, varmeflader i ventilation, strålevarme eller procesanlæg.

 

Kapacitetsregulering

I anlæg med flere kompressorer regulereres varmeeffekten i op til 5 trin (LV200) samt en trinløs regulering af evt. suppleringsvarme via 3-vejs shuntventil.

 

Lavt lydtryk

Varmepumpe serien LV40-200 Compact er udviklet med henblik på ekstremt lavt lydniveau for at sikre mulighed for implementering i støjfølsomme boligområder.

Der er anvendt en særlig type ventilator med langt indløb og 11 ekstra faste vinger, der reducerer turbulens og ventilatorstøj betragteligt. Derudover er ventilatorstøj orienteret lodret for at forhindre støjgener til nærmeste naboer.

Spørg os om mulighed for at prøvelytte – vi garanterer, at du bliver imponeret.

 

Køling

 • Fancoils
 • Kaloriferer
 • Kølebafler
 • Køleanlæg/chiller
 • Serverrum/datacenter
 • Tørkøler
 • Frikøler
 • lufttæpper/varmetæpper
 • Ventilationscentraler/AHU

 

Indhent tilbud

Hanne Kronborg
kontakt@cronborginnovation.dk
tlf. 69 13 83 43
www.cronborginnovation.dk